PRIVACY POLICY VAN YOURPAINTINGWORLD.COM.

Bij het gebruik van de yourpaintingworld.com is het waarschijnlijk dat u als gebruiker persoonsgegevens moet achterlaten om de producten van yourpaintingworld.com af te nemen. 

In deze policy wordt uitgelegd op welke wijze Yourpaintingworld.com persoonsgegevens, zowel online als offline, verzamelt en hoe wij deze gegevens gebruiken. Yourpaintingworld.com heeft een website en een online bestelplatform ontwikkeld welk bestelplatform beschikbaar is via desktop of mobiele tablets/ smartphones. Deze website het platform zijn ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van Yourpaintingworld.com gevestigd te Groningen (KvK 82054657). Deze privacy policy is van toepassing op elk gebruik van de website. De website is te vinden op www.yourpaintingworld.com.

Lees deze privacy policy zorgvuldig door. U weet dan of u toestemming wenst te geven voor het gebruik van uw persoonsgegevens door Yourpaintingworld.com. Yourpaintingworld.com verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en naaste het uitvoeren van uw bestelling verder zonder toestemming uw persoonsgegevens niet mogen verwerken.

 

Over het algemeen verzamelen wij gegevens over u wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een account creëert, een bestelling plaatst, wanneer u ons een e-mail zendt, en wanneer u onze websites en eventueel sociale media gebruikt. 

 

Wij maken gebruik van deze en andere gegevens om u en onze andere gebruikers een betere dienstverlening, marketing en ondersteuning te bieden (onder meer door het analyseren van uw gegevens om te zorgen voor een gepersonaliseerde ervaring). Wanneer u bijvoorbeeld een account creëert, een bestelling plaatst, of anderszins contact met ons opneemt, kunnen wij uw toestemming vragen om uw gegevens voor bepaalde doeleinden te gebruiken. Uw keuzes over hoe wij persoonsgegevens gebruiken worden hier beschreven. Yourpaintingworld.com biedt via haar website veel informatie aan omtrent haar bedrijf en de producten die kunnen worden gekocht via haar site zoals te zien is op www.yourpaintingworld.com.

 

Indien u onze website gebruikt en een bestelling wilt plaatsen bestelt u via www.yourpaintingworld.com een product (eventueel via een derde). Check in ieder geval ook de privacy policy van de betreffende derde indien u daar een bestelling doet.

 

Indien u uw persoonsgegevens verstrekt via www.yourpaintingworld.com bewaren wij uw persoonsgegevens om uw bestelling of vraag te kunnen verwerken en om u van tijd tot tijd nieuwsbrieven te sturen. Dat zijn de doeleinden van de gegevensverzameling. 

 

Wij vragen u bij een bestelling of u een nieuwbrief wil ontvangen of op de hoogte wenst te worden gehouden van nieuwe producten of promoties door www.yourpaintingworld.com. Als u geen toestemming hebt gegeven krijgt u geen mail van www.yourpaintingworld.com

 

Verwerker en verwerkingsverantwoordelijke

www.yourpaintingworld.com is in haar dienstverlening een verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens, aangezien zij de persoonsgegevens verwerkt van u voor het afhandelen van een bestelling dan wel beantwoorden van uw vraag. Wij moeten deze persoonsgegevens ook soms doorgeven aan de derde die een bestelling van u verwerkt. 

Indien u toestemming geeft om op de hoogte te worden gehouden van aanstaande nieuwe producten of promoties of een nieuwsbrief wenst te ontvangen is www.yourpaintingworld.com tevens een verantwoordelijke (d.w.z. een organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) geworden met betrekking tot alle gegevens die www.yourpaintingworld.com over u verzamelt en ontvangt wanneer u van onze diensten gebruik maakt. 

Yourpaintingworld.com is gebonden aan en gebruikt uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, welke op 25 mei 2018 is ingevoerd. 

 

 1. Persoonsgegevens

Wij verzamelen uw gegevens op verschillende manieren:

 

 1. Rechtstreeks van u. 

Bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief, een actie, een bestelling doet, een reactie via www.yourpaintingworld.com plaatst, ons een vraag stelt, ons e-mailt of anderszins contact opneemt met of via www.yourpaintingworld.com.

 

 1. Door uw gebruik van onze website.

U kunt onze website bekijken en gebruiken via een computer, telefoon, tablet of ander toestel. Wij maken op onze websites en apps gebruik van tracking tools zoals browsercookies en webbakens om gegevens over uw gebruik te verzamelen.  

 

 1. Van derden. 

Wanneer u er bijvoorbeeld voor kiest om op onze website een geïntegreerde social mediafunctie te gebruiken, zal de site van deze social media ons bepaalde gegevens over u verstrekken, zoals uw naam en e-mailadres. Uw activiteiten op onze sites en apps kunnen op de social media platformen worden geplaatst. 


 1. Gegevens die wij over u kunnen bewaren
  Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze policy beschreven doeleinden:

  a. Uw contact- en accountgegevens.
  Wij bewaren de door u verstrekte contactgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mail, land waarin u woont, voorkeurstaal) wanneer u een bestelling plaatst en/of deelneemt aan acties /promoties. 
  b. Uw betalings- en factuurgegevens.
  Wij bewaren voor het afhandelen van uw bestelling de door u verstrekte betalings- en factuurgegevens, bijvoorbeeld uw creditcardnummer en postcode.
  c. Door u online geplaatste gegevens.
  Wij bewaren bijvoorbeeld gegevens die u via onze website of op een externe social media site hebt geplaatst waartoe wij toegang hebben (zoals door u geplaatste recensies of ingevulde enquêtes). Bij het plaatsen van gegevens online mag op de rechten van anderen geen inbreuk worden gemaakt (waaronder het recht op privacy) en dient u er zich van bewust te zijn dat anderen uw gegevens kunnen gebruiken, 'taggen' en/of opnieuw publiceren op een manier die u niet zou verwachten (ook op een manier die onwettig is). 

 

U begrijpt dat wij en anderen (waaronder de derden die via de website producten verkopen) uw publiekelijk online geplaatste gegevens mogen gebruiken en opnieuw publiceren. Hiertoe behoren ook de gegevens die u via de website of social mediafuncties hebt geplaatst. Bij gebruik van de website kan www.yourpaintingworld.com echter geen verantwoordelijkheid nemen voor het verder gebruik door de derden van uw persoonsgegevens indien u een bestelling plaatst of anderszins uw persoonsgegevens rechtstreeks deelt met die derden.


 1. Gegevens over uw voorkeuren
  Wij kunnen gegevens verzamelen over uw favoriete producten die u koopt of waarnaar u informeert (bijvoorbeeld als onderdeel van een enquête of uw recensie). Ook kunnen we gegevens bewaren over interesses en demografische categorieën die wij afleiden uit uw interactie met ons, om u een betere service te verlenen en om u te voorzien van meer gerichte informatie. 

Wij kunnen wanneer u onze website bezoekt gegevens verzamelen over de door u gebruikte browser en uw IP-adres (dit is een nummer waarmee specifieke netwerkapparatuur op het internet wordt geïdentificeerd en dat uw apparaat nodig heeft om te communiceren met websites). Wij kunnen kijken wat u wel en niet op onze website hebt gedaan en welke onderdelen u bezoekt wanneer u onze app hebt verlaten. 


 1. Wij kunnen uw gegevens op de volgende manieren en voor de volgende doeleinden gebruiken 
 2. Om u te voorzien van producten, diensten, accountgegevens en ondersteuning.
  Zo kunnen wij uw gegevens gebruiken om uw registratie te bevestigen en uw bestelde product te leveren.

 3. Om u berichten te sturen in verband met uw (voorgenomen) transactie.
  Wij kunnen u bijvoorbeeld een e-mail sturen over uw account of de (voorgenomen) aankoop of u berichten sturen over het uitvoeren van de tussen ons gesloten overeenkomst. Wij kunnen u bijvoorbeeld een herinnering sturen indien u iets wilde kopen, maar nog niet daadwerkelijk heeft besteld.

  c. Om trends en interesses te signaleren.
  Wij gebruiken uw gegevens om te weten wat uw voorkeuren zouden kunnen zijn, zodat wij ons aanbod aan u kunnen verbeteren en zodat uw ervaring met ons gerichter en persoonlijker is. U krijgt alleen maar informatie van ons als u daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.

  d. Het controleren en verbeteren van onze producten, diensten en websites.
  Wij analyseren uw gegevens om ons begrip van u en ons relatiebestand in het algemeen te verbeteren. We doen dit om hiermee betere beslissingen te nemen over onze diensten, eventuele reclame, producten en content, op basis van een beter geïnformeerd beeld van hoe onze klanten gebruik maken van onze huidige diensten en producten en om uw ervaring met ons meer te personaliseren.

 4. Indien u zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief van ons 

Indien u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief via de website www.yourpaintingworld.com mogen wij u nieuwsbrieven sturen. 

 

 1. U hebt bepaalde keuzes over hoe we uw gegevens gebruiken
  Wanneer u een account creëert of product koopt, kunnen wij u ook later toestemming vragen om persoonsgegevens voor specifieke doeleinden te verzamelen, te verwerken of te gebruiken. Indien u de toestemming die u aan ons hebt verstrekt voor een dergelijk gebruik van uw persoonsgegevens wilt intrekken of als u uw gegevens wenst in te zien of wenst te wijzigen schrijf ons of meld ons uw voorkeur via het mailadres info@yourpaintingworld.com.

  U kunt zich niet alleen schriftelijk, maar ook op de volgende manieren afmelden:

  a. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van marketingberichten.
  Om e-mails of sms-berichten of push berichten uit de website voor promotiedoeleinden niet langer te ontvangen, volg de instructies in een ontvangen reclameboodschap of mail aan info@yourpaintingworld.com.  Zelfs wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingberichten, zullen wij u nog steeds transactieberichten zenden. Zo kunnen we nog steeds contact met u opnemen over uw bestellingen.  

 2. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven.
  Om onze nieuwsbrieven niet langer te ontvangen pas de accountinstellingen aan of volg de instructies die in iedere nieuwsbrief van ons staan. Of mail naar info@yourpaintingworld.com.

 3. U kunt ons verzoeken inzicht te verlenen in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen.
  Ook kunt u ons verzoeken via info@yourpaintingworld.com de gegevens aan te passen of uw persoonsgegevens volledig te verwijderen.

 1. Wij kunnen uw gegevens delen met de volgende derden
  a. Binnen Yourpaintingworld.com
  Wij kunnen al uw gegevens binnen Yourpaintingworld.com delen met alle betrokkenen binnen deze organisaties voor alle in deze policy genoemde doeleinden, maar niet voor andere doeleinden tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. 

  b. Derden
  Wij delen alleen uw gegevens met een derde, anders dan onder a. indien u daar expliciet toestemming voor hebt gegeven. Zij kunnen op die manier het gedrag van bezoekers analyseren, een betere service en ondersteuning aan bezoekers kunnen bieden. Indien zij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden willen gebruiken dan in deze privacy policy beschreven, moet u daar expliciet om toestemming worden gevraagd. Check de privacy policy van de betreffende derde indien u daar een bestelling doet.

  c. Derden die door u gekochte producten rechtstreeks leveren.
  Uw gegevens kunnen ook worden gedeeld met betreffende derden waar u een product rechtstreeks bij heeft besteld via onze website hebt gekocht, zodat deze uw bestellingen kunnen verwerken en uitvoeren (onder meer door contact met u op te nemen dan wel het door u bestelde product te leveren). 

  d. Als wij denken dat dit nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving of om onszelf of derden te beschermen.
  Voor zover wettelijk is toegestaan kunnen wij op verzoek van een overheidsinstelling of een andere daartoe bevoegde instantie of organisatie ook gegevens delen om onze rechten of die een derde te beschermen of af te dwingen of voor het opsporen en voorkomen van fraude (met inbegrip van fraude met creditcards en fraude waarvan wij denken dat deze heeft plaatsgevonden tijdens bezoek aan onze website) en andere strafbare feiten. 


We maken gebruik van standaardveiligheidsmaatregelen. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De door ons gebruikte standaardveiligheidsmaatregelen hangen af van de aard van de verzamelde gegevens. Bedenk wel dat het internet en apps niet 100% veilig zijn. We kunnen niet beloven dat uw gebruik van onze sites volledig veilig is. We raden u aan voorzichtig te zijn bij het gebruik van het internet. Hiertoe behoort ook het niet delen van uw wachtwoorden. 

 

Mocht u nog vragen of klachten hebben of een afschrift van de gegevens die wij over u bewaren willen ontvangen, neem dan contact met ons op via info@yourpaintingworld.com.Indien u vragen of klachten hebt over deze privacy policy of over uw privacy of als u een afschrift van de gegevens die wij over u bewaren wilt ontvangen, neem dan contact op info@yourpaintingworld.com.  Om door u verstrekte gegevens te corrigeren, te wijzigen of bij te werken, of om een toestemming die u ons hebt gegeven in te trekken neem dan contact met ons op via info@yourpaintingworld.com. 

Alle verzoeken om informatie aan info@yourpaintingworld.com dienen vergezeld te gaan met een geldige identificatie van de verzoeker, waarbij de verantwoordelijke beheerder de identiteit van de verzoeker mag verifiëren, om de privacy van betrokkenen bij eventueel ongeïdentificeerde verzoeken te beschermen.

 

COOKIE POLICY YOURPAINTINGWORLD.COM

Via onze website worden slechts statistische cookies geplaatst. Er worden binnen de website www.yourpaintingworld.com geen cookies gebruikt die persoonsgegevens verwerken. Hieronder leggen we uit wat cookies zijn, wat ze doen en waarom.

 

Wat doen cookies?

Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver bij bezoek aan een webpagina op uw computer, tablet of ander elektronische apparaat (hierna “computer”) plaatst. Doordat een cookie op uw computer staat, kan de webpaginaserver uw computer herkennen. Een cookie kan geen programma's starten of virussen verspreiden. Cookies worden vooral op websites geplaatst. 

 

Indien u via de website www.yourpaintingworld.com op een website komt waarbij uw ‘buiten’ de website www.yourpaintingworld.com terecht komt kunnen daar cookies worden gebruikt. Deze geplaatste cookies worden buiten de verantwoordelijkheid van Yourpaintingworld.com geplaatst. Check de toepasselijke cookie policy van de betreffende website.

 

Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op een computer worden geplaatst. Nadat de geldigheidsduur verstrijkt, wordt de cookie verwijderd door uw browser. Voor sommige cookies is de duur van de browsersessie de geldigheidsduur, maar er zijn ook cookies die langer geldig blijven zodat ze ook bij een volgend bezoek aan onze website kunnen worden uitgelezen. 

Weigeren en verwijderen van cookies

U kunt uw browser op uw PC of smartphone zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen, u elke cookie kan toestaan of weigeren of dat alle cookies verwijderd worden bij het afsluiten van uw browser. Een nuttig stappenplan voor het beheren van cookies treft u aan op de website van https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen 

Neem contact met ons op